LKAB:s barnkoloni Norra Gäddvik 1927-1966

Den 15 juni 1927 anlände 100 kolonibarn, 54 gossar och 46 flickor till Norra Gäddvik. Barnen från Malmfälten var i åldrarna 7-14 år.

LKAB:s önskemål var att ge flera barn möjlighet till kolonivistelse, man ville ge barnen rikligt med sol och luft, doft av skog och grönska, badmöjligheter, väl och riklig mat samt övriga hälsobetingelser. Läger för den nya bankolonin betecknades som idealiska med älven intill och utsikten över älven och omgivningarna.

(Ur Barnkoloniverksamhet Tuberkolos. Landstinget med bl.a. Doktor Gustaf Neander)

Norrbottens kuriren besöker barnkolonin den 2 juli 1927 och skriver:

”Vid besöket vore småttingar nätt och jämt installerade i lustgården, de klingande skratten och de glada sorlet vittnade om en trivsel, som bör fylla både föräldrar och välgörare med glädje. Barnens skötsel både inne och ute är lagd i goda händer. Barnen får vänjas vid punktlighet och ordning. Dagen anvisar dem 12 timmar till uteliv och måltider, de övriga 12 till vila. Reveljen går halv åtta och kl 8 skola alla ligga i sina sköna sängar. Vid måltiderna förekommer ingen rusning, untan ordnad uppställning och innan matlusten tillfredstäls skall bordsbön läsas som det höres välartade barn. Det skulle göra barnens föräldrar gott att på ort och ställe se, huru väl deras telningar må och med vilken frisk aptit de inmundigade sin dagliga spis. Smörgåsar får de konsumera i obegränsat antal och de ransoneras inte häller med rätterna. De dagliga tillförseln av färsk, oskummad mjölk uppgår till 150 liter.”

”Fotograf okänd 1950. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1950. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1950. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1940. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1940. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1961. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1961. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1961. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1940. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1940. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1940. Luleå kommuns stadsarkiv.”

”Fotograf okänd 1940. Luleå kommuns stadsarkiv.”